Ngành giáo dục, nghề nhà giáo ngành nghề cao quý. Luôn luôn được mọi người tôn trọng,ngưỡng mộ. Đấy là ngày xưa nhưng không phải là xa khoảng 20 năm trước. ngày chỉ cần vài bông hoa trên đường đi học : mẫu đơn, hoa dẻ, hoa cúc … Là các thầy các cô đã xúc động dưng dưng nước mắt rồi, sau đó là những bông hoa điểm tốt, những tiết học tốt. Nhưng bấy giờ khi ngành nghề không còn coi trọng hai chữ tâm và chữ đức nữa thì chữ tiền nó lên ngôi.

Khi các ngày lễ này, lễ lọ là các gia đình lại chuẩn bị những phong bao, phong bì, hoa đồng tiền đến thăm, đến tặng các cô, các thầy. Tất nhiên chẳng có thầy nào ,cô nào bảo là ngày lễ là phải như thế cả nhưng thử không thăm, không hỏi xem …

gần đây lại xôn sao vụ ông bộ trưởng nói sinh viên không được bán dâm quá 3 lần. Thực sự mà nói không biết ngành giáo dục bây giờ đào tạo cái gì ?

Tương lại đất nước này sẽ đi về đâu khi ngành giáo dục, nghề nhà giáo đang bị tha hóa biến chất. Tất nhiên không phải là không còn những thầy cô vẫn âm thầm cống hiến hết mình vì tương lai, nhưng một, hai, ba người không thể chống lại được, không thể cứu vãn được.

Chính các ông, các bà những người bộ trưởng, hiệu trưởng, người thầy, người cô không có tâm, có đức đang đẩy đất nước này đi vào con đường lầm lạc, suy đồi đạo đức. Đang đào tạo ra những con người vô cảm với đồng loại đang làm cho phần con phát triển hơn phần người.

 xem thêm : 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here