Được biết đây là trạm thu phí, truy thu hoàn vốn cho tuyến đường tránh vĩnh yên. Nhưng thực chất thì tuyến đường tránh vĩnh yên cách khá xa trạm thu phí này, các xe có thể sẽ chẳng bao giờ đi đến tuyến đường tránh này, nhưng vẫn phải trả khoản phí vô lý này.

Ngày 18/12/2018 nhiều tài xế, đã dán băng rôn khẩu hiệu phản đối trạm BOT bắc thăng long nội bài.

Trực tiếp tìm hiểu là anh hùng diệt BOT bẩn HÀ VĂN NAM.

Sau khi không nhận được sự hợp tác của lãnh đạo trạm BOT bắc thăng long nội bài. Anh em tài xế vẫn tiếp tục đấu tranh để yêu cầu lãnh đạo trạm BOT bắc thăng long nôi bài giải thích minh bạch, xem trạm này thu phí của tuyến đường nào ?

Nhưng hiện tai vẫn chưa nhận được bất kỳ một văn bản hay lời nói nào của lãnh đạo trạm BOT bắc thăng long nội bài này.

Được biết đã ít nhất hai lần UBND TP hà nội đã yêu cầu bộ GTVT tạm dừng, và dịch chuyển trạm BOT bắc thăng long nội bài về đúng tuyến đường cần thu phí.

xem thêm :

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here